Đổ ải vụ Đông Xuân 2016 - 2017: Các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng để lấy nước đợt 1

  • 09/01/2017

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có Công điện gửi 12 Giám đốc Sở NN&PTNT và Giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc chuẩn bị lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Chi tiết...