Tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4

09:22 | 05/09/2023 | 3.633 lượt xem

Công ty Thủy điện Đồng Nai vừa thả hơn 50.000 con cá giống đã được thả xuống hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 (nằm trên khu vực giáp ranh giữa 02 địa phận tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông) nhằm mục đích tái tạo và bổ sung nguồn lợi thủy sản.

Chi tiết...


Thả 10 vạn cá giống xuống hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

22:00 | 22/08/2021 | 8.960 lượt xem

Ngày 22/8, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiến hành thả 10 vạn con cá giống xuống hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 (nằm trên địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông) để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Chi tiết...


Công ty Thủy điện Đồng Nai chú trọng an toàn trong vận hành

10:34 | 05/04/2017 | 10.895 lượt xem

Sau 6 năm đi vào hoạt động, ngoài kết quả sản xuất, kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước, đến nay, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4 chưa để xảy ra sự cố chủ quan ảnh hưởng đến vận hành; hệ số khả dụng các tổ máy đều đạt trên 95%, cao hơn quy định.

Chi tiết...