Không có chuyện Thủy điện Đại Ninh xả lũ ngập đầu dân

  • 13/10/2016

"Nếu có xả lũ trong trường hợp hồ chứa quá nhiều nước thì sẽ xả qua bên Lâm Đồng và không ảnh hưởng gì đến Bình Thuận"

Chi tiết...


Hiệu quả cao nhờ thay thế giải pháp giám sát từ xa đập tràn Thủy điện Đại Ninh

  • 20/05/2016

Với việc thay thế giải pháp truyền dẫn tín hiệu, nhóm kỹ sư Đặng Minh Tiến, Tô Văn Trọng, Nguyễn Viết Tài cùng các cộng sự thuộc Công ty Thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã làm lợi cho nhà máy mỗi năm trên 300 triệu đồng, cùng nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác giám...

Chi tiết...