Đóng điện máy biến áp AT2 tại Trạm biến áp 500 kV Sơn La

  • 03/06/2016

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp AT2 500 kV - 900 MVA tại Trạm biến áp (TBA) 500 kV Sơn La thuộc dự án “Nâng công suất TBA 500 kV Sơn La”.

Chi tiết...