Đầu tư 116 tỷ đồng xây dựng Trạm biến áp 110 kV Quế Võ 4

  • 10/02/2017

Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) vừa tổ chức Lễ khởi công dự án “Đường dây và Trạm biến áp 110 kV Quế Võ 4”.

Chi tiết...