Phê duyệt Thiết kế tổng thể hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện

  • 18/07/2016

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2706/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Chi tiết...