Công ty Thủy điện Ialy: Ứng phó mùa mưa lũ

  • 18/07/2017

Việc điều tiết, tích nước hợp lý để tránh lãng phí nước hay chống lũ có hiệu quả gần như đều tập trung ở Nhà máy Thủy điện Plei Krông.

Chi tiết...