EVN chịu thiệt hại nặng nề nhất ngành Công Thương do thiên tai

  • 28/06/2017

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Công Thương diễn ra ngày 28/6, tại Đà Nẵng.

Chi tiết...


Công ty Điện lực Lạng Sơn: Huy động 100% quân số khi có bão, lũ

  • 03/06/2016

“Khi có thông tin mưa, bão, lũ có thể xảy ra, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) sẽ huy động 100% quân số trực 24/24h tại các đơn vị để sẵn sàng ứng phó với bão, lũ”, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc PC Lạng Sơn cho biết.

Chi tiết...