Phát triển năng lượng quốc gia thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH: Cần góc nhìn đa chiều

  • 23/06/2017

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH cần phải được nhìn nhận, đánh giá từ nhiều góc độ, để đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với xu hướng phát...

Chi tiết...