Nhiều giải pháp tăng cường năng lực truyền tải điện quốc gia

  • 16/01/2017

Năm 2016, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thực hiện nhiều giải pháp, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Chi tiết...