Nhiệt điện đốt than: Công nghệ có đảm bảo sản xuất sạch?

  • 07/03/2017

Nhiệt điện than có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng khi vẫn chiếm khoảng 50% tỷ trọng về công suất và sản lượng. Nhiều ý kiến cho rằng, nhiệt điện than gây ảnh hưởng môi trường, tuy nhiên, sẽ rất khó để tìm được nguồn thay thế nhiệt điện than trong ngắn hạn. Chia sẻ dưới đây của...

Chi tiết...