Máy biến áp chính tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình đóng nhận điện thành công

  • 16/09/2016

Vào 15h 40 phút ngày 15/9, Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình đã đóng nhận điện thành công máy biến áp chính để cấp điện chuẩn bị chạy thử nghiệm, sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch.

Chi tiết...