Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1: Quyết tâm tạo mặt bằng “sạch”

10:20 | 17/04/2017 | 17.317 lượt xem

Ngay sau khi tiếp quản dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, EVN quyết tâm tạo mặt bằng "sạch" để có thể khởi công xây dựng vào cuối năm 2017.

Chi tiết...