Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3: Chuẩn bị vận hành thương mại

  • 24/03/2017

Hiện nay, chủ đầu tư, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đang khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị đưa Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 vào vận hành thương mại, bổ sung nguồn điện cho các tỉnh phía Nam trong mùa khô năm nay.

Chi tiết...


Nhiệt điện Duyên Hải 3 dồn sức về đích trước mùa khô 2017

  • 30/09/2016

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 và các nhà thầu đang tăng tốc trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, sẵn sàng đưa 2 tổ máy vào vận hành thương mại, bổ sung nguồn điện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước mùa khô năm 2017.

Chi tiết...


Chạy “nước rút” trên công trình Nhiệt điện Duyên Hải 3

  • 13/09/2016

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1, Ban QLDA Nhiệt điện 3 và các nhà thầu, đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian, sớm đưa 2 tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 vào vận hành, bổ sung nguồn điện cho các tỉnh, thành phía Nam.

Chi tiết...