Ban QLDA Điên 2 tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

09:34 | 10/04/2024 | 6.187 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc triển khai công tác chuẩn bị sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, thời gian qua, Ban QLDA điện 2 đã tuyển dụng và đào tạo 51 nhân sự, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận, vận hành Nhà máy khi đi vào hoạt động.

Chi tiết...