EVN đảm bảo điện trong thời gian giảm, ngừng cấp khí Nam Côn Sơn

  • 05/09/2016

Trong tháng 9, hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn sẽ giảm và ngừng cấp khí trong một số ngày. Nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và liên tục trong thời gian cắt khí, EVN đã chủ động chuẩn bị các phương án cấp điện.

Chi tiết...