Thêm công trình đảm bảo điện cho Thủ đô

  • 26/04/2016

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) – Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 220 kV Sơn Tây - hoàn thành công trình “Trạm biến áp 220 kV Sơn Tây và đấu...

Chi tiết...