Hoàn thành công trình đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào hệ thống điện quốc gia

  • 12/07/2016

Vừa qua, tại Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã đóng điện nghiệm thu công trình “Đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào hệ thống điện quốc gia”.

Chi tiết...