Đánh giá ảnh hưởng của năng lượng tái tạo đến an ninh và chi phí của hệ thống

17:22 | 10/11/2020 | 2.149 lượt xem

Đây là nhiệm vụ được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Ban chuyên môn của Tập đoàn, tại cuộc họp vừa diễn ra.

Chi tiết...