Trước ngưỡng cửa mùa xuân...

  • 27/02/2017

Trở lại Kiên Giang là trở lại với những ký ức xa xưa mà lịch sử đã chọn lựa nơi này để ký thác. Vùng biển Tây Nam với những trầm tích lịch sử luôn mời gọi mỗi người đến đây để được một lần cảm nhận, khám phá về một nơi chốn như quen mà vẫn lạ...

Chi tiết...