Kiên Giang: Gần 560 hộ dân xã đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia

  • 22/01/2017

Công ty Điện lực Kiên Giang vừa chính thức đóng điện vận hành công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho 558 hộ dân với 2.323 người sinh sống trên đảo.

Chi tiết...