Thanh Hóa đầu tư nhà máy điện mặt trời hơn 800 tỷ đồng

  • 17/05/2017

Tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời theo hình thức đầu tư trong nước.

Chi tiết...