EVN tổ chức hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022

18:17 | 04/04/2022 | 4.190 lượt xem

Đây là nội dung tại Chỉ thị Liên tịch số 1547/CTLT-EVN-CĐĐLVN ngày 29/3/2022 giữa Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam. Dự kiến, hội thi cấp tập đoàn sẽ hoàn thành trong tháng 10/2022.

Chi tiết...