Vinh danh 21 Điều độ viên giỏi cấp Tập đoàn năm 2017

  • 13/04/2017

Hội thi Điều độ viên giỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2017 đã kết thúc chiều 12/4. Kết quả, 21/31 thí sinh dự thi đạt danh hiệu Điều độ viên giỏi cấp Tập đoàn.

Chi tiết...