Đà Lạt (Lâm Đồng): Điện “đưa” hoa vươn ra thế giới

  • 27/04/2017

Chất lượng điện ổn định, an toàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kỹ thuật trồng hoa, giúp các loại hoa Đà Lạt vươn ra các thị trường khó tính trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc…Đó là ghi nhận của những người dân trồng hoa ở phường 11- Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chi tiết...