EVNSPC: Bảo đảm cấp điện ổn định tại tất cả các điểm tổ chức thi THPT quốc gia

  • 22/06/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, sẽ thực hiện cấp điện ổn định tại tất cả các điểm tổ chức thi THPT quốc gia và các điểm đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Chi tiết...