Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2019

15:06 | 26/04/2021 | 3.238 lượt xem

Ngày 25/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019, 2020 cho 116 doanh nghiệp và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 cho 4 doanh nghiệp. Trong đó, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EVNCPC EMEC) vinh dự được...

Chi tiết...