Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

  • 02/12/2016

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 24/2016/TT-BCT (ngày 30/11/2016) Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Chi tiết...


Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

  • 02/12/2016

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 24/2016/TT-BCT (ngày 30/11/2016) Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Chi tiết...