Khánh Hòa: Chuyển giao công trình điện cho ngành Điện quản lý

  • 14/02/2017

Đây là nội dung chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về việc chuyển giao các công trình điện đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa quản lý, vận hành.

Chi tiết...