Ưu tiên đầu tư phát triển lưới điện cho Côn Đảo

  • 04/05/2017

Những năm qua, ngành Điện đã liên tục đầu tư phát triển nguồn điện cho huyện Côn Đảo để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Côn Đảo ngày một thuận lợi hơn.

Chi tiết...