15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Lãnh đạo EVN đảm bảo sứ mệnh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước

07:00 | 06/10/2022 | 8.806 lượt xem

Ngày 8/10/2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sát nhập tổ chức đảng của Cơ quan EVN và một số đơn vị thành viên. Trong hành trình 15 năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo...

Chi tiết...


15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Lãnh đạo EVN đảm bảo sứ mệnh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước

07:00 | 06/10/2022 | 8.806 lượt xem

Ngày 8/10/2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sát nhập tổ chức đảng của Cơ quan EVN và một số đơn vị thành viên. Trong hành trình 15 năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo...

Chi tiết...


Đảng ủy Khối DNTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

17:16 | 25/01/2020 | 6.367 lượt xem

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa có văn bản số 971-HD/BTGĐUK (ngày 3/1/2020) hướng dẫn các Đảng ủy trực thuộc Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Chi tiết...