Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNPECC1

12:51 | 02/07/2020 | 7.659 lượt xem

Ngày 30/6, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) đã thống nhất cao việc bầu bổ sung ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tham gia Hội đồng Quản trị (HĐQT) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT EVNPECC1.

Chi tiết...