DHD sử dụng hiệu quả nguồn nước

  • 03/02/2017

Năm 2016, dù thiếu nước nghiêm trọng nhưng Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) vẫn chủ động phối hợp với các địa phương trên địa bàn điều tiết hợp lý các hồ chứa, đảm bảo vừa có nước cho sản xuất điện, vừa cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Chi tiết...