Tháng 6/2017 sẽ hoàn thành các quy định về thị trường bán buôn điện

  • 14/06/2016

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo "Xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh".

Chi tiết...