Ấn tượng chuyển đổi số của EVN giai đoạn 2021-2022

10:00 | 16/10/2023 | 5.350 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những doanh nghiệp Nhà nước tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Giai đoạn 2021-2022, hầu hết các lĩnh vực đều đạt gần 100% kế hoạch về chuyển đổi số. Đây là nền tảng để EVN tiếp tục bứt phá trong năm 2023 và các giai đoạn tiếp theo.

Chi tiết...