PCI 2016: Dịch vụ cung cấp điện được đánh giá cao

  • 14/03/2017

Sáng 14/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong chỉ số về cơ sở hạ tầng, dịch vụ cung cấp điện đứng thứ hai, chỉ sau dịch vụ điện thoại.

Chi tiết...