Phòng dịch nghiêm ngặt để không gián đoạn thi công Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng

17:00 | 13/08/2021 | 2.945 lượt xem

Ban Quản lý dự án điện 2 (đại diện Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai và Công ty Thuỷ điện Ialy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại công trường.

Chi tiết...


Phòng dịch nghiêm ngặt để không gián đoạn thi công Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng

17:00 | 13/08/2021 | 2.945 lượt xem

Ban Quản lý dự án điện 2 (đại diện Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam) phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai và Công ty Thuỷ điện Ialy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại công trường.

Chi tiết...