Điều độ hệ thống điện miền Trung chống COVID tại "tâm dịch" Đà Nẵng

18:03 | 04/08/2020 | 6.103 lượt xem

Thực hiện “giãn cách chủ động”, chuyển đổi chế độ trực ca phù hợp với tình hình mới,..., đó là một số biện pháp mà Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền trung (A3) đã và đang triển khai để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa đảm bảo vận hành hệ thống điện miền Trung liên tục, an toàn, ổn định; vừa...

Chi tiết...