Ngành Điện miền Nam cán đích 100% xã có điện

  • 17/01/2017

Nhờ đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án, hoàn tất đóng điện các công trình, Tổng công ty Điện lực miền Nam hoàn thành cấp điện 100% cho 2.510 xã, phường, thị trấn của 21 tỉnh, thành phía Nam.

Chi tiết...