VGBC đào tạo trực tuyến kiến thức công trình xanh

Khóa đào tạo trực tuyến kiến thức công trình xanh do Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) tổ chức, diễn ra từ 21/4-7/7/2020 sẽ giúp trang bị kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho các thành viên đội dự án để triển khai các dự án công trình xanh hiệu quả.

Ảnh minh họa

VGBC cho biết, khóa đào tạo gồm 12 phần, mỗi tuần học một phần và được tổ chức vào thứ Ba hàng tuần, buổi đầu tiên của khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 21/4/2020.

Chương trình đào tạo gồm một chuỗi các hội thảo trực tiếp (live workshop), mỗi buổi học một chủ đề, trong thời gian 60 phút.

Nội dung đào tạo xoay quanh các chủ đề: Giới thiệu về công trình xanh; Tổng quan về hệ thống tiêu chí công trình xanh LOTUS; QCVN 09 và Thiết kế tòa nhà tiết kiệm năng lượng; Thiết kế thụ động trong công trình xanh; Các hệ thống sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo...

Đăng ký tham gia đào tạo tại https://vgbc.vn


  • 05/05/2020 09:05
  • Ngọc Tuấn
  • 1389