Xây dựng Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình trong sạch vững mạnh

Ngày 15/3, tại Hòa Bình, Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận những thành tích mà Đảng ủy Công ty Thủy điện Hòa Bình đã đạt được trong năm 2017 khi lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong quản lý vận hành cũng như công tác xây dựng Đảng. Công ty cũng đang đổi mới theo lộ trình, nâng cao quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Công ty cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ Tập đoàn giao, bám sát các cơ quan chức năng để lãnh đạo, chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy với việc sử dụng tối ưu nguồn nước.

Trong công tác xây dựng Đảng phải chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với thực tiễn mô hình tổ chức của đơn vị; kiểm tra sát sao đối với các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TĐ Hòa Bình trao Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, năm 2018, Đảng ủy Công ty đặt ra mục tiêu lãnh đạo, quản lý vận hành Nhà máy an toàn, hiệu quả; thực hiện tốt các nhiệm vụ của công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu với sản lượng điện sản xuất đạt 10,111 tỷ kWh.

Đảng ủy Công ty sẽ phổ biến quán triệt tới từng cán bộ đảng viên và người lao động về các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVN, cụ thể hóa các chỉ tiêu của Công ty; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác điều tiết nguồn nước, bảo đảm hài hòa giữa các mục tiêu an toàn và kinh tế, phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, công an, quân đội các cấp và các đơn vị liên quan trong bảo đảm an ninh trật tự đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động phong trào gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; quan tâm chăm lo ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, tạo khí thế tích cực phấn khởi để hoàn thành nhiệm vụ chung. 

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Thủy điện Hòa Bình đã sản xuất đạt 11,254 tỷ kWh, hoàn thành vượt mực kế hoạch được giao và lập kỷ lục phát điện cao nhất kể từ khi vận hành đến nay; đồng thời quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa. 

Cũng trong năm qua, Đảng ủy Công ty cũng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch của Tập đoàn như: Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2017-2020; Chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ”,...