Viettinbank cấp tín dụng vượt giới hạn cho EVNNPC và PEC

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6067/VPCP-KTTH (ngày 10/9/2014) về việc cấp tín dụng vượt giới hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC).

Trước đó, ngày 20/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn đề nghị Chính phủ cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của Viettinbank đối với EVNNPC và PEC. Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc với các nội dung trên để thực hiện xây dựng, cải tạo, mở rộng mạng lưới điện nhỏ và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Viettinbank xác định, phê duyệt cụ thể mức cấp tín dụng vượt giới hạn đối với từng dự án cụ thể, bảo đảm việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấp đúng mục đích. Đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Viettinbank chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với EVNNPC, PEC và người liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.


  • 11/09/2014 08:09
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét