Văn phòng Tập đoàn đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng

Ngày 17/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký biên bản bàn giao chức năng quản lý vận hành và kinh doanh tòa nhà EVN từ Ban quản lý đầu tư xây dựng và công nghệ EVN (EVNCTI) và công tác tài chính Cơ quan EVN từ Ban Tài chính kế toán về Văn phòng Tập đoàn.

Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn, lãnh đạo các Ban chuyên môn EVN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVN.

Ông Lê Quang Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN đã công bố các nghị quyết, quyết định của Tập đoàn liên quan đến bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tập đoàn.

Ngày 30/6/2016, Hội đồng thành viên EVN đã ra Nghị quyết số 179/NQ-EVN về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, theo đó, giao cho Văn phòng thực hiện chức năng quản lý vận hành tòa nhà EVN, công tác tài chính Cơ quan EVN. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho CBCNV Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong tòa nhà EVN, Văn phòng được giao chức năng khám chữa bệnh tại chỗ cho CBCNV.

Ngày 6/10/2016, Tổng giám đốc EVN ban hành Quyết định số 966/QĐ-EVN về việc phê duyệt chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng.

Ông Nguyễn Xuân Nam – Kế toán trưởng EVN và ông Trần Phú Thái – Chánh Văn phòng EVN thực hiện nghi lễ ký bàn giao

Tại buổi lễ, ông Trần Phú Thái - Chánh Văn phòng EVN và ông Nguyễn Xuân Nam - Kế toán trưởng EVN đã thực hiện nghi lễ ký bàn giao công tác tài chính, kế toán cho Cơ quan EVN từ Ban Tài chính kế toán về Văn phòng Tập đoàn. Theo đó, hai bên thống nhất chốt nội dung, thời điểm, và số liệu thời điểm bàn giao từ 0h ngày 01/11/2016.

Ông Trần Phú Thái và ông Bùi Lê Cường- Giám đốc EVNCTI cũng đã thực hiện nghi lễ ký bàn giao chức năng quản lý vận hành và kinh doanh tòa nhà EVN. Về thời điểm bàn giao giữa Văn phòng EVN và EVNCTI, hai bên thống nhất chốt nội dung, thời điểm và số liệu bàn giao từ 0h ngày 1/11/2016 theo các nội dung công việc liên quan đến chức năng quản lý và vận hành kinh doanh tòa nhà EVN. Với nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh tòa nhà EVN, từ 0h ngày 16/10/2016, Văn phòng tiếp quản và thực hiện việc quản lý và kinh doanh tòa nhà.

Ông Trần Phú Thái và ông Bùi Lê Cường- Giám đốc EVNCTI thực hiện nghi lễ ký bàn giao chức năng quản lý vận hành và kinh doanh tòa nhà EVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN bày tỏ kỳ vọng, với chức năng được bổ sung thêm, Văn phòng EVN sẽ tiếp tục nỗ lực, kiện toàn bộ máy để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Chánh Văn phòng EVN ông Trần Phú Thái cho biết, Văn phòng vinh dự khi được giao quản lý Tòa nhà hạng A, xếp hạng Top 10 tòa nhà đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, bộ máy hoạt động của Văn phòng lần đầu tiên có chức năng quản lý tài chính kế toán Cơ quan EVN, bổ sung thêm chức năng y tế phục vụ cho các đơn vị trong tòa nhà. 

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được lãnh đạo giao, trong thời gian tới, Văn phòng Tập đoàn sẽ ổn định cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự, rà soát xây dựng, ban hành và ban hành lại các quy chế, quy định liên quan. 

Về lâu dài, Văn phòng EVN sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Văn phòng điện tử hiện đại đứng đầu trong các tập đoàn kinh tế, là đơn vị đầu tiên kết nối văn phòng điện tử với tất cả các cơ quan trung ương; xây dựng đội ngũ quản lý tòa nhà sánh ngang tầm và tương xứng tòa nhà hạng A, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc.


  • 17/10/2016 05:05
  • Minh Hạnh