Văn bản của EVN về Dự tuyển chương trình Thạc sỹ liên kết chuyên ngành quản lý nhân sự

Ngày 4/10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ra Văn bản số 3682/EVN-TC&NS về việc Dự tuyển chương trình Thạc sỹ liên kết chuyên ngành Quản lý nhân sự và Quản lý Kinh tế (Xem văn bản trong file đính kèm)

vanban1.jpg
vanban2.jpg


  • 10/10/2011 10:30
  • EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét