Văn bản 5399/EVN-TCNS ngày 1/9/2021 về việc dịch vụ tư vấn theo dõi, điều trị và phòng, chống COVID-19 cho CBCNV

Để kịp thời hỗ trợ cho CBCNV trong phòng, chống dịch, theo dõi điều trị (tư vấn) có hiệu quả tốt nhất, ngoài Tổ tư vấn COVID-19 đã được thành lập và hoạt động, Tập đoàn phối hợp với Bệnh viện 199 - Bộ Công an (Bệnh viện) để hỗ trợ tư vấn chuyên môn y tế cho CBCNV.

Xem/tải văn bản số 5399/EVN-TCNS tại đây.


  • 01/09/2021 10:17
  • EVN
  • 29663


Các Tin khác