UBND thành phố Hà Nội gỡ vướng cho các dự án điện trên địa bàn

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 217/TB-VP (ngày 2/7/2015) thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp về giải quyết một số vướng mắc trong việc triển khai các dự án, công trình điện trên địa bàn.

Theo đó, các dự án công trình điện cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu:

Về đường dây 220 kV Vân Trì – Chèm: UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh cần phối hợp với chủ đầu tư xác định diện tích đất, sau khi thu hồi làm đường dây còn lại có diện tích nhỏ bị chéo, méo khó canh tác; tổng hợp báo cáo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp liên ngành xem xét tổng hợp, trình UBND Thành phố, hoàn tất các thủ tục thu hồi đất tại các tổ chức có đát đã thu hồi phục vụ dự án, hoàn thàng trong tháng 7/2015.

Đối với đường dây 220 kV Thường Tín – Kim Động; TBA 220 kV Sơn Tây, TBA 220 kV Long Biên, TBA 220 kV Đông Anh: UBND thành phố yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho dự án theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo đúng tiến độ.

Riêng TBA 500 kV/220 kV Tây Hà Nội: yêu cầu UBND huyện Quốc Oai sớm hoàn thành các thủ tục để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án TBA 500kV/220 kV trước ngày 10/7/2015 để dự án khởi công theo tiến độ đã phê duyệt.

Các dự án do Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) thực hiện như: TBA 110 kV Công viên Thống Nhất, TBA 110 kV Công viên Thủ Lệ, TBA 110 kV Minh Khai và nhánh rẽ, TBA 220 kV Thành Công và nhánh rẽ, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, UBND các quận liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan khẩn trương phối hợp với EVNHANOI để triển khai dự án đúng tiến độ, phù hợp các quy định về xây dựng, giao thông, điện lực, đảm bảo nhu cầu cấp điện nội thành Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị  EVNNPT, EVNHANOI báo cáo Bộ Công Thương và EVN bố trí nguồn nhân lực, kinh phí cho các dự án đảm bảo tiến độ; chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo việc cấp điện an toàn, chất lượng cho thành phố. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan của thành phố cần tích cực triển khai, chủ động phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu công trình điện triển khai các dự án, đảm bảo tiến độ.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương làm đầu mối có trách nhiệm theo dõi tiến độ các công trình điện trên địa bàn và định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời.


  • 06/07/2015 01:13
  • Minh Nguyên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét