Trung tâm Công nghệ Thông tin tuyển cán bộ

Trung tâm Công nghệ Thông tin (EVN.IT) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị đầu mối, có chức năng xây dựng và triển khai các dự án CNTT trong toàn ngành Điện, quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động quản lý vận hành hệ thống tổng đài nội bộ EVN chúng tôi mong muốn tìm kiếm những ứng viên hiện là cán bộ đang làm việc tại các đơn vị thuộc EVN có đủ năng lực, nhiệt huyết và tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí sau:

1.      Cán bộ trực vận hành: (13 người)

Địa điểm làm việc: 06 tại Hà Nội, 02 tại Pleiku, 05 tại HCM

·        Mô tả công việc:

Tại Hà Nội:

-       Vận hành hệ thống giám sát truyền dẫn đường trục Bắc-Nam Siemens 2,5Gb/s. Vận hành thiết bị truyền dẫn Huawei OSN3500.

-       Vận hành hệ thống tổng đài nội bộ của EVNIT:Flexicom, Coral II, Definity, Hipath,…và một số loại khác.

-       Vận hành các thiết bị ghép kênh PCM gồm: FMX, LOOP, VCL, FOX515,…và một số chủng loại khác.

-       Xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị truyền dẫn, tổng đài, PCM tại khu vực quản lý.

-       Xử lý sự cố các dịch vụ hotline, SCADA, kênh thị trường điện, luồng kết nối mạng WAN,…và các dịch vụ khác do EVNIT cung cấp tại khu vực quản lý.

-       Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo kết hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu.

-       Thực hiện tổng hợp, đánh giá, báo cáo sự cố, tình hình vận hành theo quy trình.

-       Thực hiện các công việc khác theo sự  phân công của Trưởng phòng.

Tại Pleiku và HCM:

-       Phối hợp phòng Điều hành giám sát hệ thống truyền dẫn đường trục Bắc-Nam Siemens 2,5Gb/s đối với các thiết bị SMA-16, HiT7070 thuộc địa bàn được giao quản lý.

-       Xử lý sự cố các thiết bị SMA-16, HiT7070 thuộc địa bàn được giao quản lý khi có yêu cầu từ bộ phận Điều hành của Trung tâm.

-       Vận hành và xử lý sự cố các thiết bị tổng đài nội bộ là tài sản của EVNIT thuộc địa bàn được giao quản lý như:Flexicom, Coral II, Definity, Hipath, v.v…

-       Vận hành và xử lý sự cố các thiết bị ghép kênh PCM là tài sản của EVNIT thuộc địa bàn được giao quản lý như: FMX, LOOP, VCL, FOX515, v.v…

-       Xử lý sự cố các dịch vụ hotline, SCADA, kênh thị trường điện, luồng kết nối mạng WAN, kênh bảo vệ trên đường dây tải điện…và các dịch vụ khác do EVNIT cung cấp tại địa bàn được giao quản lý.

-       Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo kết hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu.

-       Thực hiện tổng hợp, đánh giá, báo cáo sự cố, tình hình vận hành theo quy trình.

-       Thực hiện các công việc khác theo sự  phân công của Trưởng phòng.

·        Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển.

-       Là cán bộ đang làm việc tại các đơn vị thuộc EVN.

-       Trình độ:

Ø     Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử-Viễn thông.

Ø     Trình độ ngoại ngữ: Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật tốt.

-       Kiến thức:

Ø     Nắm vững cơ bản về công nghệ và thiết bị viễn thông: Truyền dẫn quang SDH, PCM, Tổng đài PABX, Tổng đài IP, cáp quang...

Ø     Nắm được các tiêu chuẩn ngành về Viễn thông;

Ø     Hiểu biết tốt một số thiết bị và phần mềm giám sát gồm: thiết bị truyền dẫn SMA-16, HiT7070, thiết bị ghép kênh PCM FMX, LOOP, tổng đài Fleixcom. Phần mềm giám sát truyền dẫn TNMS.

Ø     Hiểu biết cơ bản về các dịch vụ thông tin nội bộ của ngành Điện như: hotline, SCADA, kênh bảo vệ đường dây tải điện, kênh thị trường điện…;

Ø     Hiểu biết cơ bản về mạng lưới Sản xuất, truyền tải và phân phối điện của EVN.

Ø     Hiểu biết cơ bản phân cấp, chức năng của các đơn vị trong EVN;

Kỹ năng:

Ø     Có khả năng tổng hợp, báo cáo.

Ø     Có khả năng phân tích & đánh giá.

Ø     Có khả năng phán đoán, bình tĩnh khi xử lý sự cố.

Ø     Có khả năng giải quyết vấn đề

Phẩm chất cá nhân:

Ø     Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng ngay yêu cầu công việc với cường độ lớn.

Ø     Sẵn sàng trực ca 24x7, làm thêm giờ khi được yêu cầu.

Ø     Nhanh nhẹ, linh hoạt.

Ø     Có tinh thần trách nhiệm cao

Ø     Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết.

Ø     Tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định.

Kinh nghiệm:

Ø     2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

2.      Cán bộ trực vận hành và xử lý sự cố (03 người):

Địa điểm làm việc: 01 tại Hà Tĩnh, 02 tại Đà Nẵng

·        Mô tả công việc:

-       Phối hợp phòng Điều hành giám sát hệ thống truyền dẫn đường trục Bắc-Nam Siemens 2,5Gb/s đối với các thiết bị SMA-16, HiT7070 thuộc địa bàn được giao quản lý.

-       Xử lý sự cố các thiết bị SMA-16, HiT7070 thuộc địa bàn được giao quản lý khi có yêu cầu từ bộ phận Điều hành của Trung tâm.

-       Vận hành và xử lý sự cố các thiết bị tổng đài nội bộ là tài sản của EVNIT thuộc địa bàn được giao quản lý như: Flexicom, Coral II, Definity, Hipath, v.v…

-       Vận hành và xử lý sự cố các thiết bị ghép kênh PCM là tài sản của EVNIT thuộc địa bàn được giao quản lý như: FMX, LOOP, VCL, FOX515, v.v…

-       Xử lý sự cố các dịch vụ hotline, SCADA, kênh thị trường điện, luồng kết nối mạng WAN, kênh bảo vệ trên đường dây tải điện…và các dịch vụ khác do EVNIT cung cấp tại địa bàn được giao quản lý.

-       Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo kết hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu.

-       Thực hiện tổng hợp, đánh giá, báo cáo sự cố, tình hình vận hành theo quy trình.

-       Thực hiện các công việc khác theo sự  phân công của Trưởng phòng.

·        Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển.

-       Là cán bộ đang làm việc tại các đơn vị thuộc EVN.

-       Trình độ:

Ø     Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử-Viễn thông.

Ø     Trình độ ngoại ngữ: Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật tốt.

-       Kiến thức:

Ø     Nắm vững cơ bản về công nghệ và thiết bị viễn thông: Truyền dẫn quang SDH, PCM, Tổng đài PABX, Tổng đài IP, cáp quang...

Ø     Nắm được các tiêu chuẩn ngành về Viễn thông;

Ø     Hiểu biết tốt một số thiết bị và phần mềm giám sát gồm: thiết bị truyền dẫn SMA-16, HiT7070, thiết bị ghép kênh PCM FMX, LOOP, tổng đài Fleixcom. Phần mềm giám sát truyền dẫn TNMS.

Ø     Hiểu biết cơ bản về các dịch vụ thông tin nội bộ của ngành Điện như: hotline, SCADA, kênh bảo vệ đường dây tải điện, kênh thị trường điện…;

Ø     Hiểu biết cơ bản về mạng lưới Sản xuất, truyền tải và phân phối điện của EVN.

Ø     Hiểu biết cơ bản phân cấp, chức năng của các đơn vị trong EVN;

Kỹ năng:

Ø     Có khả năng tổng hợp, báo cáo.

Ø     Có khả năng phân tích & đánh giá.

Ø     Có khả năng phán đoán, bình tĩnh khi xử lý sự cố.

Ø     Có khả năng giải quyết vấn đề

Phẩm chất cá nhân:

Ø     Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng ngay yêu cầu công việc với cường độ lớn.

Ø     Sẵn sàng trực ca 24x7, làm thêm giờ khi được yêu cầu.

Ø     Nhanh nhẹ, linh hoạt.

Ø     Có tinh thần trách nhiệm cao

Ø     Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết.

Ø     Tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định.

Kinh nghiệm:

Ø     2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

3.      Cán bộ kỹ thuật và xử lý sự cố (14 người):

Địa điểm làm việc: 05 tại Hà Nội, 03 tại Đà Nẵng, 06 tại HCM

·        Mô tả công việc:

-       Phân tích và đánh giá các tiêu chí kỹ thuật và hiệu quả kinh tế khi tham gia hoạt động quy hoạch mạng lưới.

-       Phối hợp với kỹ sư nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ đề xuất việc thử nghiệm công nghệ mới liên quan đến hệ thống viễn thông;

-       Lập phương án kỹ thuật, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng mạng lưới;

-       Tổ chức thực hiện/ kiểm tra việc thực hiện các phương án kỹ thuật đảm bảo an toàn mạng lưới.

-       Đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng mạng lưới.

-       Thực hiện công tác xây lắp mới các tuyến cáp quang, truyền dẫn, tổng đài, PCM, nguồn, accu,… và thiết bị phụ trợ liên quan;

-       Thực hiện xử lý sự cố các thiết bị truyền dẫn, tổng đài, PCM, nguồn, accu…trong phạm vi được giao quản lý ;

-       Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị truyền dẫn, tổng đài, PCM, nguồn, accu,…trong phạm vi được giao quản lý;

-       Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

·        Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển.

-       Là cán bộ đang làm việc tại các đơn vị thuộc EVN.

-       Trình độ:

Ø     Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử-Viễn thông.

Ø     Trình độ ngoại ngữ: Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật tốt.

-       Kiến thức:

Ø     Nắm vững cơ bản về công nghệ và thiết bị viễn thông: Truyền dẫn quang SDH, PCM, Tổng đài PABX, Tổng đài IP, cáp quang...

Ø     Nắm được các tiêu chuẩn ngành về Viễn thông;

Ø     Hiểu biết tốt một số thiết bị và phần mềm giám sát gồm: thiết bị truyền dẫn SMA-16, HiT7070, thiết bị ghép kênh PCM FMX, LOOP, tổng đài Fleixcom. Phần mềm giám sát truyền dẫn TNMS.

Ø     Hiểu biết cơ bản về các dịch vụ thông tin nội bộ của ngành Điện như: hotline, SCADA, kênh bảo vệ đường dây tải điện, kênh thị trường điện…;

Ø     Hiểu biết cơ bản về mạng lưới Sản xuất, truyền tải và phân phối điện của EVN.

Ø     Hiểu biết cơ bản phân cấp, chức năng của các đơn vị trong EVN;

Kỹ năng:

Ø     Có khả năng tổng hợp, báo cáo.

Ø     Có khả năng phân tích & đánh giá.

Ø     Có khả năng phán đoán, bình tĩnh khi xử lý sự cố.

Ø     Có khả năng giải quyết vấn đề

Phẩm chất cá nhân:

Ø     Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng ngay yêu cầu công việc với cường độ lớn.

Ø     Sẵn sàng làm thêm giờ, đi công tác xa lâu ngày khi được yêu cầu.

Ø     Nhanh nhẹ, linh hoạt.

Ø     Có tinh thần trách nhiệm cao

Ø     Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết.

Ø     Tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định.

Kinh nghiệm:

Ø     2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Hồ sơ dự tuyển

-       Đơn đăng ký dự tuyển (đơn xin việc)

-       CV nêu rõ khả năng, kinh nghiệm, kỹ năng, chuyên môn, mô tả công việc liên quan đến vị trí ứng tuyển.

-       Sơ yếu lý lịch (bản chính) có dán ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 6 tháng gần nhất)

-       Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng gần nhất).

-       Bản sao các văn bằng tốt nghiệp, kèm theo bảng điểm có công chứng.

-       Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân có công chứng.

-       Bản sao các văn bằng chứng chỉ khác có liên quan (nếu có)

-       02 ảnh 4x6

Lưu ý:

-       Không hoàn trả hồ sơ.

-       Các giấy tờ cần có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

-       Chỉ thông báo kết quả sơ tuyển tới các ứng cử viên đạt yêu cầu.

-       Hồ sơ ghi rõ: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email để liên lạc và ghi rõ vị trí ứng tuyển

v     Liên hệ và nộp hồ sơ:

-       Thời hạn nộp: Trước ngày 14/02/2014

-       Địa điểm nhận hồ sơ:

o     Tại Hà Nội:   Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm CNTT

                                Địa chỉ: 16 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

                                   Điện thoại: 04.22225210 (635) (Mrs. Thủy)          

o     Tại Đà Nẵng: Tổ Vận hành miền Trung – Trung tâm CNTT

                                 Địa chỉ: K15/3 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu,

                                   TP Đà Nẵng

                                 Điện thoại: 0511.6286688 (Mrs. Trâm)

o     Tại TP HCM: Phòng Vận hành miền Nam – Trung tâm CNTT

         Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 383 Đường Bến Chương Dương,             

         P. Cầu Kho, Quận I, TP. HCM

        Điện thoại: 08.38370777 (115) (Miss. Phương)

-       Hình thức nộp hồ sơ: nộp qua email (Tuyendung.evnit@evn.com.vn); nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện (Hồ sơ nộp qua email nếu đạt vòng sơ tuyển phải hoàn thiện bản hồ sơ cứng).

-       Các ứng viên đạt vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ được thông báo mời tham dự thi tuyển trước ngày 28/2/2013

-       Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Lịch thi, địa điểm thi, danh sách thí sinh dự thi và trúng tuyển được đăng tải trên website này và website: http://evnnews.vn

      Trung tâm Công nghệ thông tin trân trọng thông báo!

      GIÁM ĐỐC

      Phạm Dương Minh


  • 08/02/2014 10:34
  • EVN.IT
  • 19882


Gửi nhận xét