Trung Quốc: Phát triển thị trường quang điện nội địa

Tại Hội nghị Thường vụ Chính phủ Trung Quốc ngày 14/6 do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, một loạt biện pháp đã được công bố để phát triển thị trường quang điện nội địa trong bối cảnh căng thẳng thương mại về các sản phẩm quang điện giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) gia tăng.

Triển lãm quang điện quốc tế tại Thượng Hải - Trung Quốc năm 2013

Ngành sản xuất quang điện của Trung Quốc có sức cạnh tranh quốc tế, nhưng do thị trường quang điện toàn cầu đi xuống, thị trường trong nước bị ảnh hưởng, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn,  cần phải hỗ trợ để phát triển lành mạnh.

Hội nghị cho rằng, cùng với việc nỗ lực củng cố thị trường quốc tế, cần dùng biện pháp cải cách, phát huy vai trò của cơ chế thị trường, ra sức kích thích nhu cầu thị trường trong nước, thúc đẩy sáng tạo trong sản xuất quang điện.

Đã có 6 biện pháp cụ thể được đưa ra. Một là, tăng cường quy hoạch và xây dựng chính sách đối với ngành này, thúc đẩy bố trí hợp lý, mở rộng và phát triển trọng điểm ứng dụng quang điện. Hai là, các công ty điện lưới phải đảm bảo đầu tư sản xuất, xây dựng đồng bộ các hạng mục phát điện năng lượng mặt trời và mạng lưới điện đồng bộ, ưu tiên sắp xếp kế hoạch phát điện quang điện. Ba là, hoàn thiện chính sách hỗ trợ giá quang điện, định ra giá quang điện chuẩn ở khu vực có trạm quang điện, mở rộng quy mô quỹ năng lượng tái tạo, đảm bảo các dự án quang điện được nhận hỗ trợ kịp thời. Bốn là, khuyến khích các tổ chức tài chính hỗ trợ các công ty quang điện và giúp họ vượt qua những khó khăn về tài chính. Năm là, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển những tài liệu và thiết bị quan trọng, tăng cường xây dựng tiêu chuẩn và quy phạm ngành sản xuất quang điện. Cuối cùng là, khuyến khích sáp nhập và tái cơ cấu giữa các nhà sản xuất quang điện để củng cố các doanh nghiệp mạnh, hạn chế mở rộng quá mức công suất.

Trước đó, EU đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời 11,8% đối với tất cả các sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập từ Trung Quốc. Nếu hai bên không đạt được thoả thuận, mức thuế này sẽ tăng lên mức trung bình 47,6% trong hai tháng nữa.

 


  • 18/06/2013 11:15
  • Theo TTXVN
  • 2407


Gửi nhận xét