Trực 24/24h đảm bảo điện phục vụ Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cấp cao APEC

Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cấp cao APEC (SOM 2) và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ 9/5 - 21/5. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) sẽ đảm bảo điện an toàn, tin cậy phục vụ sự kiện quan trọng này.

Theo đó, từ 8/5 - 22/5, EVNHANOI sẽ không cắt điện để sửa chữa trên lưới cao, trung, hạ áp toàn bộ các điểm đảm bảo điện phục vụ kỳ họp, các tuyến đường phục vụ đoàn trong thời gian chuẩn bị và thời gian họp. 

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình; các khách sạn phục vụ đại biểu, đoàn khách; các cơ quan thông tin đại chúng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện và bộ lưu điện hạ thế dự phòng. Đồng thời, trong thời gian này, các đơn vị thuộc EVNHANOI tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ. 


  • 08/05/2017 11:27
  • Việt Cường