Tro, xỉ của Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 không có thành phần nguy hại

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội vừa đến kiểm tra thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (thuộc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Tổng công ty Phát điện 3). Đoàn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường.

Đoàn công tác kiểm tra tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Tuy Phong, Bình Thuận) ngày 14/9 - Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Trong đó, việc xử lý chất thải; tái chế tro, xỉ phát sinh và tuyên truyền, chia sẻ thông tin với người dân xung quanh đã được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện rất nghiêm túc. 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã chuyển đổi nhiên liệu đốt khởi động lò từ dầu HFO sang dầu FO, hoàn thành cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) để đưa vào vận hành ngay từ khi khởi động lò hơi, giải quyết triệt để việc phát thải khói đen trong quá trình khởi động.

Việc quan trắc, giám sát chất lượng khí thải và nước thải sau hệ thống xử lý thường xuyên, liên tục.

Nhà máy đã xây dựng đường nội bộ vận chuyển tro xỉ ra bãi thải và lắp đặt 19 camera giám sát quá trình vận chuyển tro xỉ, truyền tín hiệu về Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, quy trình thực hiện và giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý tro xỉ đã được xây dựng, trình UBND tỉnh Bình Thuận thông qua, đảm bảo an toàn về môi trường.

Công ty cũng đã ký hợp đồng xử lý, tái chế tro xỉ làm phụ gia xi măng và gạch không nung với 4 doanh nghiệp; thiết lập phòng quan hệ cộng đồng, định kỳ hàng tháng mở cửa đón tiếp người dân và đoàn thể, ban ngành vào tham quan, giám sát công tác quản lý vận hành, quản lý môi trường của Nhà máy.

Các mẫu tro xỉ từ Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được kiểm tra về thành phần nguyên liệu và đều cho kết quả không có chất nguy hại.

Do đó, Tổng công ty Phát điện 3 kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật của tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp cho các công trình dân dụng, công nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xử lý vấn đề tro xỉ trong những năm tới.

Song song với nhiệm vụ đảm bảo sản xuất, đầu tư xây dựng, thời gian qua, Tổng công ty Phát điện 3 đã và đang phối hợp triển khai các công tác quan hệ cộng đồng, an sinh xã hội với địa phương như:

- Tuyển dụng 361 lao động địa phương vào làm việc tại Công ty và Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân;

- Tổ chức cho 61 con em địa phương học trung cấp vận hành nhà máy điện;

- Tham gia trong các chương trình cải tạo cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương;


  • 14/09/2017 10:14
  • Hà Bình